LIMBS OF SUN artwork

 

LIMBS OF SUN

a film entirely created by KRZYSZTOF SKONIECZNY & JACQUELINE SOBISZEWSKI

with music composed by MIKOŁAJ LASKOWSKI

produced by głębokiOFF for NInA / The National Audiovisual Institute

USA / POLAND

runtime: 12′

2016

A journey into time, landscape and consciousness: The Southwestern United States in the black-and-white moving images and unsettling instrumental music. Entropy of the American dream.

Podróż w głąb czasu, pejzażu i świadomości: południowo-zachodnie stany USA w czarno-białych ruchomych obrazach i niepokojąca muzyka instrumentalna. Entropia amerykańskiego snu.

 

 

password on demand: info@glebokioff.pl

foto promo fb 2

 

NH WINNNER